Generatie Tânárá

Organisationen verkar i Timisoara i västra Rumänien sedan 2004. Man gör insatser för att förebygga att barn och ungdomar hamnar i människohandel eller annan asocialitet. Exempelvis erbjuds grundskolebarn som saknar vuxenstöd i vardagen veckovistelser på skolhem och lägerverksamhet på loven.

Tonåringar som utsatts för människohandel erbjuds stöd och rehabilitering. Det kan vara skyddat boende, psykologisk och juridisk hjälp samt stöd att komma igång med studier eller arbete och på sikt eget boende.

Läs mer om organisationen här.

Några av Generatie Tânárás samarbetspartners:

  • Polis, gränspolis och immigrationsmyndigheter i Rumänien
  • Rumäniens nationella förening mot människohandel
  • Gymnasieskolor i Timisoaras närområde

Mariana Petersel är chef för Generatie Tânárá. Hon och hennes medarbetare har mottagit flera priser, bland annat Järnnyckeln som ges för insatser för mänskliga rättigheter och Human Rights Award för organisationens arbete för människor i nöd.