nyhet: gåvokort,presentkort.

Vill du bidra till Nya Unga Liv genom att

uppmärksamma någon person med ett gåvokort eller

ge ett presentkort till någon jubilar?

Betala in på föreningens bankgiro 594-9938.

Skriv en egen text till gåvokortet och maila till vilken adress det ska skickas.

Om det är en jubilar,maila födelsedatum, namn och adress på den som ska ha presentkortet, samt summa och vem det är ifrån.

(mailadress: ingertillstrom@telia.com)  Tack för ditt bidrag.

Annonser

rapport från 2017

Insamlingen har under 2017 givit 38 000 kr.

Pengarna kommer dels från regelbundna eller spontana bidrag från privatpersoner,

dels från Ranstafestivalens  cafe´-verksamhet och bidrag från matintäkterna på festivalen.

En klädloppis har också ordnats för att stödja Nya Unga Liv.

Ditt  bidrag gör skillnad för de barn och ungdomar som får del av stödet.

Omständigheterna är mycket svåra

rapport från Nya Unga Liv september 2016

I augusti har föreningen skickat 32 000 kr till Generatie Tanara. Pengarna kommer från regelbundna och spontana bidrag till föreningen av privatpersoner under 2016. Under Ranstafestivalen fick också föreningen in pengar från kaféet, matförsäljningen samt en klädloppis. En födelsedagsfest genererade också pengar till Nya Unga Liv då jubilarerna som present endast ville ha bidrag till föreningen.

2015 skickade vi sammanlagt drygt 30 000 och i år är summan redan större. Detta behövs för behoven i Rumänien ökar. Även dit kommer nu ensamkommande flyktingbarn, en grupp som också riskerar att hamna i prostitution och utanförskap.

Varmt tack till alla som stödjer vår förening. Mariana Petersel betonar att varje bidrag kommer till användning och att inte bara pengarna utan också det mentala stödet är mycket värdefullt.

 

liten rapport från Generata Tanara juni 2016

Mariana Petersel skriver att 29 av barnen nu har slutat skolan och några av dem kan gå vidare till gymnasiet.
Under sommaren ordnas det sommarläger för barn och ungdomar i 45 dagar fom midsommar.
Behoven ökar hela tiden. Just nu kommer ensamkommande barn som rymt hemifrån.De är från från Somalia, Eritrea och Turkiet.
Här arbetar man för att barnen tryggt ska kunna återförenas med sina familjer.

Under sommaren kommer vi till förmån för verksamheten att ordna loppisar.
Ranstafestivalen utanför Uppsala den 30 juli stöder verksamheten sedan 5 år tillbaka.
Vi hoppas kunna skicka ett lika stort bidrag som förra året inför skolstart.

Nya unga livs första år

Lite försenat kommer här en årsrapport för Nya unga livs första år.

Inför påsken 2015 överfördes 6 000 kr till Gerneratie Tanara och Mariana Petersel som är chef för verksamheten. Pengarna gick denna gång främst till nödvändig utrustning till centret för traffickingoffer. Där vistas ett 30-tal unga kvinnor som behöver hjälp och stöd för att gå vidare i livet.

Under sommaren och hösten 2015 har vi givit 11 500 kr. Pengarna skickades så att de var tillhanda innan jul- och nyårshelgerna 2015 så att barn och ungdomar i verksamheterna fick något extra som de behövde.

Under Ranstafestivalen arbetade vi med att få in pengar genom kafé och loppis. Inklusive donationer så kunde vi skicka iväg 17 000 kr till böcker, boende och annat material inför skolstarten.

Under det senaste året har vi bidragit till verksamheten i Timisuara med 34 500kr. Varenda krona kommer till användning och vi har en dialog med Mariana kring hur verksamheten utvecklas. Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit under året och hoppas ni vill fortsätta stödja oss. Tipsa gärna i dina nätverk om Nya unga liv. Skriv gärna ut foldern eller informera om hemsidan.

Nya Unga Livs första 4 månader

Nu har föreningen Nya unga liv haft verksamhet i fyra månader. Några personer har valt att bli månadsgivare och några har bidragit med engångsbelopp.

Inför påsken överförde vi 6 000 kr till Mariana Petersel som är chef för verksamheten Generatie Tanara i Timisoara. Från 1 april har det redan kommit in 7 700 kr.

Marina tackade och berättade att pengarna denna gång främst gått till nödvändig utrustning till centret för traffickingoffer. Där vistas nu ett 30-tal unga kvinnor som behöver hjälp och stöd för att gå vidare i livet.

På Korrespondenterna i SVT om prostitution och trafficking i Tyskland fanns Mariana och verksamheten i Rumänien med som ett stöd för återvändande offer.

Tipsa gärna ditt nätverk om Nya unga liv. Skriv ut foldern som finns under ladda ner information eller informera om webbadressen.