Nya Unga Liv läggs ner

Styrelsen beslutade på årsmötet 21 augusti 2020 att lägga ner den ideella föreningen Nya Unga liv.

Föreningen har inte längre möjligheter att samla in pengar som tidigare.

Vi har sedan föreningen startade 2014 samlat in och skickat över 200 000 till verksamheten. Vi tackar alla bidragsgivare och önskar Generatie Tanara fortsatt lycka till med sin viktiga verksamhet.

Styrelsen genom

Inger Tillström

RAPPORT FRÅN GENERATIE TANARA, MAJ 2019 (skrivet av Mariana Petersel, översatt av Agneta Idbohrn)

Under de senaste åren har rapporter visat att Rumänien fungerar som ett land
för såväl rekrytering som transit och destination för män, kvinnor och barn som
säljs och utnyttjas i arbete; vad gäller kvinnor och barn även handel för sexuellt
utnyttjande. En stor andel av Europas offer för utnyttjande i arbete och
prostitution kommer från Rumänien. Rumänska män, kvinnor och barn
trafikeras till tvångsarbete inom jordbruk, byggen, hushåll, hotell och industri,
liksom till tvingat tiggeri och stöld. Kvinnor och barn trafikeras och tvingas till
prostitution såväl inom Rumänien som till andra europeiska länder.
I detta sammanhang arbetar sedan drygt 15 år organisationen Generatie
Tânárá (svensk översättning: ”den unga generationen”) med program som
motarbetar handel med människor. Fram till nu har mer än 400 offer för
människohandel fått hjälp av Generatie Tânárá. Det rör sig om boende och
skydd, medicinsk hjälp, hjälp till utbildning och/eller arbete, hjälp att komma
tillbaks i social samvaro. Det är ett arbete som aldrig tycks ta slut. Nästan varje
dag hör vi talas om nya fall. Vi blir anlitade och erbjuder hjälp för människor
som är exploaterade såväl i Rumänien som utomlands.
Ana, till exempel, kom till vårt center för tre månader sedan efter att hennes f d
sambo, som tvingade henne till gatuprostitution, hade kastat ut hennes
nyfödda barn genom fönstret. Lyckligtvis greps mannen av polis och kvinnan
kunde komma till Generatie Tânárá tillsammans med sitt barn. Hos oss har vi
fått del av hela berättelsen…..
Ana har liksom tiotusentals andra barn vuxit upp på ett barnhem där hon har
vant sig vid fysiskt och sexuellt våld. Därför var det för henne inget ovant när
mannen som tog henne från barnhemmet slog henne, tvingade henne att
dricka alkohol och att ha sex med flera andra personer. Inte förrän hon slagit
sig ner i vårt center för skydd av offer för människohandel har hon börjat se att
det existerar ett annat sätt att leva; ett liv utan våld och utnyttjande och utan
rädsla för varje rörelse i hennes närhet. Det tog några veckor innan hon blev
övertygad om att här vill alla henne väl. Med förtroendet har också hennes
plågsamma vittnesmål om den misshandel som hon utsatts för uppdagats.
Därmed har det kommit fram att hon blev gravid vid en av de senaste
våldtäkterna. Sannolikt kommer hon att föda ytterligare ett barn i juli. Därmed
måste vi finna lösningar för inte enbart ett offer för människohandel utan för
tre personer.
Och vi gör detta sedan drygt 15 år. Vi utbildar, hittar hem och arbete, försöker
återuppbygga relationerna med familjen… Kortfattat kan man säga att vi ger
tillbaka ett normalt liv till människor som ödet inte har varit särskilt generöst
mot. Faktum är att det är en ständigt pågående ansträngning för vilken vi
dagligen måste finna materiella resurser varifrån som helst i vår önskan att
hjälpa så många människor som möjligt.

Kommentar: Tack för era bidrag som går oavkortat till de offren som Generatia Tanara stödjer.

Rapport från resan till Genetatie Tanara i Timisoira i april 2019

 

I april 2019 åkte vi,3 personer ur föreningen ”Nya Unga Liv” på egen bekostnad, till Rumänien för att åter besöka ”Generatia Tanara” i Timisoira.(www.generatiatanara.ro)

Centret besöktes samtidigt av Noomi, ”Hela Människan” en organisation i Malmö som söker upp och stöder utsatta kvinnor och barn från bl.a.Rumänien.

Under vår resa har vi bland andra mött företrädare för socialtjänsten som arbetar på regional nivå med att leta upp och ta hand om, placera, barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp i hemmet.

De gör ett enormt arbete men det är ändå en droppe i havet utifrån de behov som finns i Rumänien.

Som vi förstår kommer inte samhällets bidrag och eu-medel människor tillgodo i det Rumänien som är ofattbart korrupt.

Man måste betala extra för allt inom t.ex sjukvård, skola och äldrevård. Människor som arbetar inom dessa områden tjänar mycket lite och behöver de extrapengarna för att kunna leva ett drägligt liv. Den fattigdom vi sett är bedövande.

De verksamheter som hjälper utsatta och fattiga grupper i Rumänien får oftast medel från ideella organisationer i andra länder.

Detta gör att de eldsjälar som startat och driver olika hjälpcentra kan fortsätta att göra skillnad för de mest utsatta.

Generatie Tanara” som vi besökte har verksamhet för barn, flickor och pojkar som varit utsatta för sexarbete under slav-lika förhållanden. Flickorna har inte sällan barn.. Centret har också verksamhet på eftermiddagar för utsatta skolbarn. Många av dem bor i familjehem, där de ibland utnyttjas på olika sätt. Att klara skolan och att läsa vidare är ett sätt för dessa barn att ha fler val i livet. Centret har sen många år tillbaka även haft en mycket uppskattad sommarlovsverksamhet, där ett stort antal barn har deltagit.

Vi kommer att fortsätta att följa och stödja verksamheten.

Inger Tillström, Agneta Idbohrn, SivBritt Olsson

nyhet: gåvokort,presentkort.

Vill du bidra till Nya Unga Liv genom att

uppmärksamma någon person med ett gåvokort eller

ge ett presentkort till någon jubilar?

Betala in på föreningens bankgiro 594-9938.

Skriv en egen text till gåvokortet och maila till vilken adress det ska skickas.

Om det är en jubilar,maila födelsedatum, namn och adress på den som ska ha presentkortet, samt summa och vem det är ifrån.

(mailadress: ingertillstrom@telia.com)  Tack för ditt bidrag.

rapport från 2017

Insamlingen har under 2017 givit 38 000 kr.

Pengarna kommer dels från regelbundna eller spontana bidrag från privatpersoner,

dels från Ranstafestivalens  cafe´-verksamhet och bidrag från matintäkterna på festivalen.

En klädloppis har också ordnats för att stödja Nya Unga Liv.

Ditt  bidrag gör skillnad för de barn och ungdomar som får del av stödet.

Omständigheterna är mycket svåra

rapport från Nya Unga Liv september 2016

I augusti har föreningen skickat 32 000 kr till Generatie Tanara. Pengarna kommer från regelbundna och spontana bidrag till föreningen av privatpersoner under 2016. Under Ranstafestivalen fick också föreningen in pengar från kaféet, matförsäljningen samt en klädloppis. En födelsedagsfest genererade också pengar till Nya Unga Liv då jubilarerna som present endast ville ha bidrag till föreningen.

2015 skickade vi sammanlagt drygt 30 000 och i år är summan redan större. Detta behövs för behoven i Rumänien ökar. Även dit kommer nu ensamkommande flyktingbarn, en grupp som också riskerar att hamna i prostitution och utanförskap.

Varmt tack till alla som stödjer vår förening. Mariana Petersel betonar att varje bidrag kommer till användning och att inte bara pengarna utan också det mentala stödet är mycket värdefullt.

 

liten rapport från Generata Tanara juni 2016

Mariana Petersel skriver att 29 av barnen nu har slutat skolan och några av dem kan gå vidare till gymnasiet.
Under sommaren ordnas det sommarläger för barn och ungdomar i 45 dagar fom midsommar.
Behoven ökar hela tiden. Just nu kommer ensamkommande barn som rymt hemifrån.De är från från Somalia, Eritrea och Turkiet.
Här arbetar man för att barnen tryggt ska kunna återförenas med sina familjer.

Under sommaren kommer vi till förmån för verksamheten att ordna loppisar.
Ranstafestivalen utanför Uppsala den 30 juli stöder verksamheten sedan 5 år tillbaka.
Vi hoppas kunna skicka ett lika stort bidrag som förra året inför skolstart.

Nya unga livs första år

Lite försenat kommer här en årsrapport för Nya unga livs första år.

Inför påsken 2015 överfördes 6 000 kr till Gerneratie Tanara och Mariana Petersel som är chef för verksamheten. Pengarna gick denna gång främst till nödvändig utrustning till centret för traffickingoffer. Där vistas ett 30-tal unga kvinnor som behöver hjälp och stöd för att gå vidare i livet.

Under sommaren och hösten 2015 har vi givit 11 500 kr. Pengarna skickades så att de var tillhanda innan jul- och nyårshelgerna 2015 så att barn och ungdomar i verksamheterna fick något extra som de behövde.

Under Ranstafestivalen arbetade vi med att få in pengar genom kafé och loppis. Inklusive donationer så kunde vi skicka iväg 17 000 kr till böcker, boende och annat material inför skolstarten.

Under det senaste året har vi bidragit till verksamheten i Timisuara med 34 500kr. Varenda krona kommer till användning och vi har en dialog med Mariana kring hur verksamheten utvecklas. Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit under året och hoppas ni vill fortsätta stödja oss. Tipsa gärna i dina nätverk om Nya unga liv. Skriv gärna ut foldern eller informera om hemsidan.

Nya Unga Livs första 4 månader

Nu har föreningen Nya unga liv haft verksamhet i fyra månader. Några personer har valt att bli månadsgivare och några har bidragit med engångsbelopp.

Inför påsken överförde vi 6 000 kr till Mariana Petersel som är chef för verksamheten Generatie Tanara i Timisoara. Från 1 april har det redan kommit in 7 700 kr.

Marina tackade och berättade att pengarna denna gång främst gått till nödvändig utrustning till centret för traffickingoffer. Där vistas nu ett 30-tal unga kvinnor som behöver hjälp och stöd för att gå vidare i livet.

På Korrespondenterna i SVT om prostitution och trafficking i Tyskland fanns Mariana och verksamheten i Rumänien med som ett stöd för återvändande offer.

Tipsa gärna ditt nätverk om Nya unga liv. Skriv ut foldern som finns under ladda ner information eller informera om webbadressen.